17. januar 2005

Konferanse: e-borger2005

Hvilke kunnskaper og ferdigheter trengs for å være fullverdige deltakere i dagens digitale samfunn? Med fokus på eborgerskapet, er konferansen høyst aktuell for alle som jobber med ikt.

Konferansen arrangeres med bakgrunn i Utdannings- og forskningsdepartementets «Program for digital kompetanse 2004-2008». Vox leder programkomitéen, og ønsker å sette fokus på eborgernes bruk av ikt på en sikker, fortrolig og kreativ måte.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket