3. mai 2005

Google vil ha ut bloggerne

Google News er full av artikler fra andre enn tradisjonelle nyhetsmedier. Blogger er menigmanns mulighet til å få sine ytringer spredd på Internett, men det kan være vanskelig å skille klinten fra hveten når en er på jakt etter nyheter om et tema.

På bakgrunn av nylig innleverte patentsøknader, kommer det frem at Google prøver å finne en metode som skal rangere nyhetsartikler i Google News basert på kvalitet og troverdighet, skriver Betanews. I dag brukes bare tidspunkt og relevans som kriterier for rangering.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket