14. juni 2005

Kartlegger elektroniske spor og personvern

Aldri før har vi etterlatt så mange elektroniske spor. Utfordringene dette stiller oss overfor, var foranledningen til at Justis- og politidepartementet valgte elektroniske spor og personvern som menneskerettighet som tema for årets etikkonferanse.

Vi befinner oss i dag i en hårfin grensegang mellom sikkerhetskrav, personvern og offentlighetsloven (krav til innsyn og ytring i offentlige debatter og saksdokumenter).
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket