7. juni 2005

Mer bredbånd, mindre TV

Europeere ser mindre på TV etter at de har fått bredbånd, viser en europeisk rapport. Det viser en studie foretatt av European Information Technology Observatory, EITO. 56 prosent av de europeiske bredbåndsbrukerne sier at de bruker mindre tid på å se på TV etter at de har fått bredbånd. Bare én prosent av brukerne oppgir at de ser mer på TV etter at de hadde fått bredbånd.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket