25. oktober 2005

Europa står foran stor mangel p? IT-folk

Det er spesielt ekspertise innenfor områder som IP-telefoni, sikkerhet og trådløse nettverk som det vil bli mangel på. De østeuropeiske land vil oppleve den største mangel på IT-folk, forutsier IDC.

IDC frykter at mangelen på IT-kraft i det lange løp vil svekke Europas konkurranseevne. Europas hurtige integrering av avansert teknologi og behovet for ekspertise, skal være årsaken til den store etterspørselen etter IT-arbeidskraft.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket