19. oktober 2005

Hvilken makt skal en redaktør ha?

Tidsskriftet Cell har alltid vært litt kontroversielt og omdiskutert. Det har blitt beskyldt for å være tabloid og sensasjonspreget i sitt valg av vitenskapelige artikler, og det var i nettopp Cell Theresa Imanishi-Kari i sin tid publiserte artikkelen som ga opphav til en av de siste tiårs mest omfattende forskningssvindel-affærer, Baltimore-saken.

Nå dukker tidsskriftet nok en gang opp i nyhetsbildet, etter at redaktøren etter et år trekker tilbake en allerede publisert artikkel ? uten forfatterens velsignelse, faglig begrunnelse eller mistanke om vitenskapelig uredelighet.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket