8. oktober 2006

Seksdobler satsingen på åpenhet
- Alle skal kunne kommunisere elektronisk med det offentlige uten å være avhengige av programvare fra bestemte leverandører. Derfor seksdobler Regjeringen satsingen på åpne standarder og åpen kildekode i offentlig sektor, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

Åpne standarder som offentlige virksomheter skal innrette seg etter, skal gjøres tilgjengelige for alle interesserte på internett. Gjennom satsingen på neste års budsjett vil 2007 bli et gjennombruddsår for Regjeringens arbeid med åpne standarder, heter det i pressemeldingen fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Grande Røys understreker at åpne IT-standarder legger grunnlaget for mer effektiv samhandling mellom offentlige virksomheter, slik at de kan levere bedre tjenester til innbyggerne.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket