26. april 2007

Vil overv�ke alle

Vil overvåke alle
Myndighetene vil lagre data om hvem du ringer til, hvor du ringer fra og når, i inntil to år. Dette er første steget på veien mot å kartlegge all elektronisk kommunikasjon, slik EU krever.

I dag pålegger loven tele- og Internettselskapene å slette informasjon om telefon- og Internettrafikk når de ikke lenger har bruk for dem. Nå vil myndighetene snu reglene på hodet og pålegge teleselskapene å lagre slike data i mellom seks måneder og to år.

Registering av hvem du ringer fra hvor og når, er første skritt på veien for å innføre EUs datalagringsdirektiv i Norge - slik vi har forpliktet oss til gjennom EØS-avtalen. Neste steg er å kreve registering av hvem du sender e-post til og når du kobler deg opp mot Internett.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket