24. mai 2007

Apollon: Hjerneskanning stimulerer moralfilosofisk debatt

Hjerneskanning stimulerer moralfilosofisk debatt
Mens vitenskapen i sin alminnelighet er opptatt av å forske på tingene slik de er, er moralfilosofene opptatt av hvordan tingene bør være.

- Eksperimentell filosofi gir oss en ny metode til å studere folks moral, for eksempel hvilke handlinger de anser som tillatte og hvilke som er forbudte. Forsøkspersonene blir presentert for ulike moralske dilemmaer. Responsen gir oss mulighet til systematisk å kartlegge folks moralske intuisjoner. Slike intuisjoner er utganspunktet for mye moralteori, men filosofer har sjelden underbyggd sine påstander om folks intuisjoner empirisk, sier Galaaen.

Et eksempel kan være om det er greit å kjøre forbi en hardt trafikkskadd person på landeveien uten å hjelpe. De fleste vil svare nei til dette. Den samme fordømmelsen gjelder ikke om man unnlater å gi penger til en innsamlingsaksjon for katastroferammede, selv om konsekvensen av begge handlingene kan være er at liv går tapt. Folk reagerer sterkere på konkrete og nære situasjoner, enn på abstrakte og indirekte problemstillinger.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket