2. juli 2007

De nasjonale forskningsetiske komiteer: Ber om gjennomgang av L�ringslaben

Ber om gjennomgang av Læringslaben
Læringslaben er et konsulentselskap som leverer analyser blant annet til det norske skoleverket. Læringslaben har vært gjenstand for kritikk både fra skolefolk og deres fagorganisasjoner.

Komiteen har notert seg at Læringslaben presenterer sin virksomhet som ”forskning og utvikling” og må derfor også legge til grunn forskningsetiske retningslinjer. Dette inkluderer blant annet krav om at medforfattere er ansvarlige for publikasjonen. På denne bakgrunn oppfordrer komiteen ansatte forskere ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo, om å vurdere sitt faglige engasjement i Læringslaben.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket