19. september 2007

Dagens it - Opera kan bruke EU mot Microsoft

Opera kan bruke EU mot Microsoft
Mandag falt dom i Microsofts ankesak mot EU-kommisjonen. EU-domstolen leverte en knusende dom som slo fast at Microsoft har misbrukt sin markedsmakt. Microsoft må betale en bot på 4 milliarder kroner, og gi sine konkurrenter mer informasjon om hvordan man lager produkter som fungerer sammen med deres dominerende produkter.

I tillegg omhandler dommen Microsofts praksis med å knytte nye funksjoner til monopolprodukter. Selskapets mediaspiller er spesielt nevnt, for da Europakommisjonen startet sine undersøkelser i 1998, var det basert på en klage fra konkurrenten Real Player, som også leverer en medieavspiller. Nå vurderer Opera om de vil bruke dommen til å gjøre det samme, skriver Dagens Næringsliv.

- Vi burde også ha sendt klage på Microsoft samtidig med Media Player. Nå må vi vurdere å gjøre det igjen. Det er viktig å få på plass et prinsipp om at dommen også gjelder for andre produkter, sier teknologisjef i Opera Håkon Wium Lie.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket