10. september 2007

TU.no - GSM-systemet 20 �r - Teknisk Ukeblad

GSM-systemet 20 år
Avtalen ble undertegnet av en rekke europeiske land i København 7. september 1987. De første var Frankrike, Italia, Tyskland, England, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Belgia, Irland, Nederland og Portugal. Tre dager etter, 10. september, fulgte Spania og undertegnet papiret.

Det hele startet som en felles europeisk overenskomst og standard. Men den har etter hvert erobret 85 prosent av verdensmarkedet. I dag er 2,5 milliarder abonnenter i 218 land knyttet til GSM-nettet.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket