9. oktober 2007

Dagens it - - Norge er i forskertoppen

- Norge er i forskertoppen
Norge ligger elendig an på OECDs lister over land som forsker mest. Det var en av grunnene til at mange var mest opptatt av penger til forskning da statsbudsjettet for 2008 ble lagt frem på fredag.

- OECD presenterer det som et paradoks at Norge, som har så sterk økonomi, har så lav innovasjon, sier han til Dagens Næringsliv. Hans konklusjon er delvis motsatt av OECDs, og det forklarer han med at OECD baserer seg på for grove gjennomsnittstall.

- Det er riktig at innovasjonen i gjennomsnitt er lav i Norge, men dette resultatet skyldes at Norge har en spesiell næringsstruktur, med stor vekt på tradisjonelle næringer. Disse utgjør en relativt stor andel av økonomien, og har samtidig en lav innovasjonsevne, sier han til Dagens Nærinsgliv.

Han mener Norge ligger godt an innen høyteknologisk industri og servicenæringer, og i front innen finans, telekommunikasjon og kunnskapskrevende forretningstjenester. Nivået er høyere i flere næringer, men selskapene er små, så volummessig blir det mindre av det.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket