11. oktober 2007

Eksplosiv vekst i mobil datatrafikk - teleavisen.no

Eksplosiv vekst i mobil datatrafikk
Post- og teletilsynets (PT) halvårlige rapport om situasjonen på det norske markedet taler sitt tydelige språk: Økningen i den mobile datatrafikken er formidabel.

Første halvår i år ble det transportert over 128.000 gigabyte (Gb) data over mobilnettet, mot under 160.000 Gb i hele 2006. Sagt på en annen måte, så utgjør trafikken første halvår over dobbelt så mye som trafikken i hele 2004 og 2005 til sammen.

- Her skjer det noe - her skjer det helt åpenbart noe, konstaterer direktør Willy Jensen under PTs gjennomgang med pressen. Han peker på søylen som uttrykker dataveksten som en rakett på vei til de ytre sfærer.

Den samme veksten finner sted også mange steder i utlandet. I Sverige kan TeliaSoneras landssjef for mobiltjenester, Håkan Dahlström, fortelle om en vekst på 50 prosent bare siden i sommer. Kollega Kenneth Karlberg legger til at man i områder med HSPA-dekning innenfor TeliaSonera-konsernets geografiske nedslagsfelt, finner at datatrafikken øker fra ”noen titalls megabyte per kunde per måned” til over 500 megabyte per kunde per måned.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket