28. mars 2008

Hjems�kt av Facebook

Hjems�kt av Facebook
Mediene stilles overfor særskilte utfordringer: En av dem er hva norske journalister tvinges til å lære når de skal dekke norsk-engelske kriminalsaker, med et forhold mellom rettsvesen og presse som er ulikt i de to land. En annen er de nye mediekanalenes innflytelse. Denne gang er det ikke minst de utilsiktede virkningene av Facebook og lignende nettverker som har vist seg.

Den dreptes familie har uttrykt forferdelse over hvordan engelske løssalgsaviser kaster skygge over hennes ettermæle, med bilder hun hadde lagt ut av seg selv på Facebook, hentet fra festlig lag, slik mange unge gjør i dag på fleip. Tatt ut av fleipesammenhengen og blåst opp i ubarmhjertig format i Daily Mail og tilsvarende aviser, bidrar det til den aura av løssluppen og fornøyelsessyk livsstil som hviler over slike steder som klubben Maddox, der hun tilbrakte sin siste kveld. En fortvilet familie sier at et misvisende inntrykk blir skapt av deres elskede Martine. For dem vil slike festbilder i millionopplag skade hennes minne, og forstyrre den verdighet de søker mens de fortsatt er i sjokk og sorg.

Engelske avisredaktører svarer at dette er ikke bilder de har stjålet, men tvert imot hva avdøde selv hadde valgt å presentere seg med på Facebook. Unge mennesker verden over gjør det samme, selv om de blir advart: Det de en gang har lagt ut på slike nettkanaler kan komme i hele verdens besittelse, for alltid. En dommer i USA som har støtt på fenomenet i flere rettssaker allerede, sier: "Tillat aldri et bilde bli tatt av deg som du ikke kunne vise din bestemor!" Resultatet av et øyeblikks impuls kan plage dem resten av livet, og, som i Martines tilfelle, etterpå.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket