28. mars 2008

Norsk Linux-bok gj�res fri - digi.no

Norsk Linux-bok gjøres fri
Den norske fagboken «Boken om Linux», skrevet av David Elboth, er nå utgitt på nytt under en GPL 2.0-lisens. Boken kom opprinnelig i 1999, men er nå ute i 8. utgave. Boken er på totalt 730 sider og kan fritt lastes ned fra nettstedet Linuxbok.no. Foreløpig er den tilgjengelig i ODT-formatet som kan leses med blant annet OpenOffice.org. Men den skal også gjøres tilgjengelig i PDF-formatet og som ren tekst.

En prosjektgruppe bestående av forfatteren selv og ressurser innen organisasjonen Fri programvare i skolen (Frisk), vil stå for vedlikehold av materialet og overse nye utgivelser av boken digitalt via nettstedet.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket