6. mai 2008

Datasentraler er st�rre klimatrussel enn alle fly - digi.no : Bedriftsteknologi

Datasentraler er større klimatrussel enn alle fly
På årets konferanse Green Enterprise Computing Symposium som Uptime Institute arrangerte for tredje gang i forrige uke, leverte McKinsey & Co en rapport om datasentralers bidrag til utslipp av klimagasser.

Datasentraler utvides i dag svært raskt. Rapporten bygger på data fra Uptime Institute for å regne ut hvor mye elektrisk strøm de bruker i dag, og hvor store klimautslipp det gir med utgangspunkt i hvordan denne strømmen produseres i dag.

Gitt at datasentraler fortsetter å utvides fram til 2020 i samme takt som de siste årene, og bruker elektrisk kraft på samme måte som i dag, vil verdens samlede datasentraler innen 2020 bidra til minst like store klimautslipp som verdens samlede luftfart, heter det i rapporten.

Det understrekes i rapporten at denne utviklingen er fullt ut unngåelig. Teknologi og metoder for å redusere energiforbruket ligger nemlig opp i dagen.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket