6. mai 2008

Velkommen - Kunnskapsparken

Rapport om entrepenørskap
Norge deltar i forskningsprosjektet Global Entrepreneurship Monitor for åttende gang i 2007. GEM er et unikt forskningsprosjekt i den forstand at det er entreprenørskap i tidlig fase som måles ved at et representativt utvalg av befolkningen mellom 18 og 64 år blir spurt om de nå forsøker å starte en ny bedrift eller om de leder og eier en bedrift som er yngre enn 42 måneder.

GEM er således den eneste tilgjengelige sammenlignbare indikator på tidligfase entreprenøriell aktivitet mellom Norge og 41 andre deltakerland.

I 2007 viser GEM-rappporten at 6,5 % av den voksne befolkningen er involvert i entreprenøriell aktivitet, mot 9,1 % i 2006, og 9,3 % i 2005. Norge ligger nå lavere enn gjennomsnittet for GEM-landene, og rangeres i år på 24. plass blant 42 deltakende land. Norge har mistet sin posisjon som et av de mest entreprenørielle landene i Europa. I år er det 8 europeiske land som har høyere TEA enn Norge.

Hvis resultatene kommende år indikerer at Norge er i ferd med å miste grepet på rollen som et av Europas mest entreprenørielle land, aktualiseres behovet for en langt mer aktiv politisk innsats for å stimulere nyskapningen i norsk økonomi.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket