19. august 2009

Datakompetansen for svak i norsk grunnskole : ITU

Datakompetansen for svak i norsk grunnskole

Mens lærerne gjennomgående er blitt stadig bedre på å bruke datamaskinen i administrasjon og planlegging av undervisningen, gjenstår det mye før IKT er en integrert del av undervisningen i norsk grunnskole, viser ITUs studie: Mange mattelærere fører elevlogg og karakterer i programmet Excel. Langt færre lar elevene bruke Excel når de skal lære prosentregning eller statistikk.

Utviklingstakten innenfor IKT-området går raskt, og digitale ferdigheter forutsettes i informasjonssamfunnet. Den erkjennelsen ligger til grunn for både Kunnskapsløftet og læreplanene i Norge, som er blant de mest ambisiøse i verden: IKT skal brukes i alle fag på og på alle trinn. ITUs kartlegging viser at norsk grunnskole har en lang vei å gå før disse målene er realisert.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket