10. august 2009

En dugnad for dannelse - Meninger - �m�s - Aftenposten.no

En dugnad for dannelse

Her i landet observerer man alltid anklager om elitisme når noen vil drøfte kvalitet. Dannelsesutvalget ligger ikke under for denne fordommen, i motsetning til statsråden for høyere utdanning og forskning, Tora Aasland (SV), som skrev kronikk om dannelse i Aftenposten 25. mai. Hvorfor skal vi ikke ha de beste som forbilde? spør Dannelsesutvalget, og konstaterer at norske studenter er på høyde med de beste i verden hvis de bare utfordres tilstrekkelig.
/../
Samtidig er det ett av medlemmene i Dannelsesutvalget som danner front mot et mer uheldig trekk av snobberi som slike diskusjoner kan få. Det skyldes at høyere utdanning og forskning i så høy grad unngår å dra veksler på studenters og ansattes egne livserfaringer. Fagene blir hevet over utøvernes erfaringer, og høyere utdanning og forskning blir en egen og selvtilstrekkelig teoretisk praksis, «adskilt fra den praktiske praksis der livserfaring står på spill», hevder Anders Lindseth, professor i praktisk filosofi og relasjonsetikk ved Høgskolen i Bodø.

Dette er skarpe og originale observasjoner som altfor sjelden ses i norsk akademia.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket