17. juni 2010

Fritt Ord gir 2,5 millioner til blogger

I debatten om framtiden for pressestøtten høres ofte ønsker om at noe av støtten må tilfalle nettbaserte medier, eller i hvert fall være såkalt plattformnøytral (ikke bare gå til papiraviser). Foreløpig er det ikke kommet fram mange konkrete ideer til hvordan støtte til nettmedier skulle utformes, men nå tar Fritt Ord initiativet. Stiftelsen har satt av 2,5 millioner kroner som skal deles ut i år, opplyser direktør Erik Rudeng. Midlene utlyses i løpet av juni.

Kriteriene er ikke helt ferdig formulert, men internt har man brukt betegnelsen “bloggstøtte” på initiativet.Kilde: Vox Publica
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket