27. januar 2011

MBL vil ha støtte til nettmedier straks

– Det er unødvendig – og farlig for avisene – å vente med støtte til elektroniske utgaver, mener Mediebedriftenes Landsforening.

I et brev til kulturminister Anniken Huitfeldt oppfordrer MBL Kulturdepartementet til å iverksette plattformuavhengige kriterier for tildeling av produksjonstilskudd. Utgiverorganisasjonen tar til orde for en administrativ omlegging av systemet, med tildelingsbrev som fastslår årets støttebeløp til den enkelte publikasjon allerede i midten av februar.

Dette er forslag mediestøtteutvalget samlet seg om i sin innstilling, som ble lagt fram for Huitfeldt 16. desember i fjor. Kulturdepartementet har sendt innstillingen ut på høring, med svarfrist 18. april. MBL mener imidlertid at de nevnte forslagene kan iverksettes så snart det er praktisk mulig, uavhengig av høringsrunden og den påfølgende politiske behandlingen.

Kilde: Journalisten.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket