18. mars 2011

Hvordan Datalagringsdirektivet vil påvirke kildevernet

Hva betyr Datalagringsdirektivet (DLD) for journalister, redaktører og kilder? Stortinget skal behandle DLD den 5. april. Presseorganisasjonene har stilt deg kritisk til hva direktivet bli bety for kildevernet.

Hør blant annet NRK-advokat Jon Wessel-Aas og Redaktørforeningens Arne Jensen om hvordan et slikt direktiv vil påvirke journalisters hverdag, og hva vi har sett av eksempeler rundt dette fra land der det er innført på neste NONA-møte, onsdag 23. mars.

Betyr det, som Guardians teknologiredakør skrev etter at direktivet ble innført i England, at journalister må gå tilbake til penn og papir som viktigste arbeidsverktøy for å beskytte kildene sine, eller er journalister allerede så forsiktige med å etterlate elektroniske spor at direktivet ikke vil utgjøre noen reell forskjell? Hvordan kan vi best verne kildene våre?

Tid: Onsdag 23/3 kl 17:00

Sted: Litteraturhuset i Oslo, seminarrom Nedjma (3. etasje).

Se Facebook-event her

Kilde: Netthoder
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket