31. mars 2011

Pressens giljotin

Det at en person blir redusert til det man er anklaget for er en skummel ting for et menneske, sa filosof og PFU-medlem Henrik Syse for fire år siden. Han snakket om Gerd-Liv Valla og Tore Tønne. Han kunne like gjerne snakket om Trond Birkedal.

Mediekjøret mot Birkedal startet da han ble siktet for uanstendig adferd etter straffelovens § 201. Strafferammen er bøter eller fengsel inntil ett år. Handlingen er ingen bagatell, men det er heller ingen grov forbrytelse i strafferettslig forstand.

For Birkedal spiller nok lengden på en eventuell straffedom marginal rolle akkurat nå. Rettsstatens sanksjonsmuligheter blekner nemlig i forhold til karakterdrapet han har blitt utsatt for i pressen.

Kilde: bt.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket