20. april 2011

Jobber på tog, trikk og buss - får ikke betalt

Å jobbe litt på fritiden er kanskje greit for mange, så lenge det er frivillig, men svært mange føler det ikke slik. Vi spurte kollektivbrukerne om arbeidsgiver forventet tilgjengelighet utenom arbeidstid på mobilt internett, og 40 prosent svarer fra i ”noen” grad til ”i svært stor grad” (3-5 på skala fra 1-5). For såkalte ”kunnskapsarbeidere” er nok tallet svært mye høyere, ettersom mer av arbeidet handler om å behandle informasjon enn i andre yrker - jobben kan dermed enklere tas med i lommen. Spørsmålet handler vel og merke kun om mobilt internett, et fenomen som først de siste tre årene har blitt allemannseie, og som mange ennå ikke har gode mobiler for.

Blant menn svarer nesten en tredjedel at de i stor eller svært stor grad (4-5 på skala fra 1-5) forventes å bære jobben i lomma utenom arbeidstiden - i form av mobilt internett, mens tallet for kvinner er 18 prosent.

Kilde: DN.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket