5. august 2011

Lovforbyr Facebook-vennskap

Delstaten Missouri i USA har bestemt at nettbaserte vennskap mellom lærere og elever utenfor undervisningssammenheng skal forbys ved lov.

Loven trår i kraft 28. august, og har som hovedmål å beskytte elever mot overgrep fra lærere, og skal etablere klarere skillelinjer i relasjonsforholdet mellom lærere og elever, skriver zdnet.com.

Avdelingsdirektør Kjersti Flåthen i Kunnskapsdepartementet sier til Computerworld at det i Norge ikke er lovbestemte etiske retningslinjer for hverken sosiale medier og mange andre etiske problemstillinger knyttet til grensene mellom den enkeltes rolle som lærer og læreren som privatperson.

Kilde: Computerworld
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket