5. mars 2012

Åpen trusselvurdering

Fokus 2012 retter oppmerksomheten mot noen geografiske og tematiske områder som E-tjenesten mener er av særlig betydning for norske beslutningstagere og norsk opinion.

På denne måten ønsker E-tjenesten også å presentere seg og sitt arbeid overfor et bredere publikum og samtidig bidra til en informert debatt om hva som påvirker nordmenns sikkerhet.

Etterretningsarbeidets karakter legger sterke begrensninger på muligheten til åpenhet, men E-tjenesten har samme mål og forholder seg til de samme realiteter som Forsvaret for øvrig. Fokus 2012 er Etterretningstjenestens beskrivelse av trekk i bildet som berører oss.

Les rapporten her

Kilde: Forsvaret.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket