1. november 2013

Åpne data har utrolig verdi

McKinsey Global Institute har nylig publisert en rapport om «åpne data» og verdiskapning: Open data: Unlocking innovation and performance with liquid information.

Konklusjonen er at i disse sektorene bør åpne data kunne legges til grunn for en global verdiskapning på 3000 milliarder dollar. Det er nesten fire ganger det norske oljefondet (4600 milliarder kroner ved utgangen av september i år).

Kilde: Digi.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket