8. november 2013

Regjeringen utsetter datalagringsdirektivet

Det omdiskuterte datalagringsdirektivet skulle etter planen iverksettes fra 1. juli 2014, altså til neste år. Men etter dagens budsjettfremlegging kan vi i tilleggsproposisjon 1 sin post 72 lese at Solberg-regjeringen utsetter hele direktivet.

I begrunnelsen for hvorfor det atter en gang utsettes, vises det til den pågående behandlingen av datalagringsdirektivet i Europadomstolen. Det har nemlig vist seg at hele det planlagte – og i enkelte land allerede innførte – direktivet kan bryte med grunnleggende EU-regler, i tillegg til den østerrikske grunnloven.

I følge personene som har tatt ut sak bryter DLD mot kravet om beskyttelse av personlige data. Dette kravet er ivaretatt gjennom den østerrikske grunnloven, EUs grunnlov og EUs menneskerettighetskonvensjon.

Kilde: Hardware.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket