13. juni 2005

Antikvarisk ordning

Hjemme-pc-ordningen var i sin tid et godt initiativ. Ordningen ble innført for å øke både pc- og internett-adapsjonen i Norge - kort sagt databruken. Og slik har den fungert. Rundt årtusenskiftet var det tusenvis av norske arbeidstagere som på en billig måte fikk pc-utstyr i hus. Det er liten tvil om at dette har medvirket til den it-modne befolkningen Norge faktisk har.

Men har ordningen noen funksjon i dag? Den er ikke billig i drift og spørsmålet er om ikke pengene kunne blitt bruk på betydelig mer virkningsfulle virkemiddel - hvis målet fremdeles er å øke it-kunnskapene i samfunnet.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket