8. juni 2005

Nett-idealist i kryssild

Lessig mener at fri tilgjengelighet av åndsverk snarere beriker enn innskrenker kreativ virksomhet. I ytterste konsekvens frykter Lessig at copyright-tankegangen skal vokse til å omfatte større og større deler av åndelig aktivitet, og slik bli en trussel mot demokratiet.

- Den digitale teknologien skaper radikale endringer som opphavsrettsforvalterne ikke har tatt innover seg. Vårt favorittverktøy kan brukes til å skape en ny form for imperialisme. Vi må unngå denne åndelige imperialismen, sa Lessig.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket