8. juni 2005

Sosialdemokratiets vekst og fall

«Sosialdemokratiets tidsalder» er tittelen på Francis Sejersteds nye, store verk om Norges og Sveriges utvikling i hundreåret fra 1905 til 2005. Bokas intensjon er å sammenholde den historiske utviklingen på sentrale områder i de to landene, fra bruddet i 1905 og fram til i dag. Ingen liten ambisjon! Fokus settes på nasjonen og de prosessene som integrerer befolkningen i en nasjonal bevissthet. Nasjonsbyggingsprosjektet koples til utviklingen på så å si alle samfunnsområder, med et hovedfokus på velferdspolitikk og industriutvikling.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket