14. juni 2005

Økende medieforakt blant unge

En trygghetsrapport utarbeidet av Vesta og Mandag Morgen viser at medienes fokus på trusler og konflikter skaper mistillit hos seerne.

? Nyhetsdekningen er i utakt med folks medieønsker, sier professor.

Trygghetsrapporten, som er utarbeidet i samarbeid med Zapera, tar for seg andelen konflikt- og trusselorientert stoff i medienes innenriks- og utenriksdekning. Undersøkelsen viser blant annet at 71 prosent av utenriksdekningen i NRK Dagsrevyen og TV2-nyhetene dreier seg om trusler eller konflikter, og at yngre seergrupper i stor grad føler at mediene blåser konflikter ut av proporsjon i sin nyhetsdekning.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket