8. juni 2006

Ingen bevis for musesyke
En undersøkelse fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) fant ikke tilstrekkelig dokumentasjon på sammenheng mellom såkalte museskader og arbeid med tastatur og mus, melder Teknisk Ukeblad.

På bestilling fra Arbejdsskadestyrelsen i Danmark, leste forskerne ved STAMI seg gjennom 133 vitenskapelige artikler, og endte opp med en 53 sider lang rapport.

Konklusjonen er til glede for alle som er fastgrodd i datastolen: "Det ikke finnes tilstrekkelig vitenskaplig dokumentasjon for en sammenheng mellom muskel- og skjelettsykdommer i nakke, armer og skuldre og arbeid med data." i følge stami.no.
Tekst 2 null beskriver og forklarer hvordan nettmedienes uttrykksformer blir til, hvordan de utbres og hvordan de brukes.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket