8. juni 2006

iTunes sine vilkår slaktes
Forbrukerrådet klagde 25. januar inn iTunes Music Store Norge inn til Forbrukerombudet for brudd på grunnleggende forbrukerrettigheter. Vedtaket er i samsvar med det som Forbrukerrådet anførte i klagen.

I vedtaket slås det fast bl.a. at iTunes avtalevilkår er urimelige etter markedsføringsloven § 9a. Det er også urimelig at avtalen forbrukeren må samtykke i reguleres av engelsk rett.

Det at iTunes fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for mulige skader programvaren kan forårsake og at iTunes kan endre rettighetene til musikken, blir også sett på som urimelig. iTunes må nå endre vilkårene sine slik at de er i tråd med norsk lov innen 21. juni.

- Avtaleforholdet mellom forbruker og bransje må være balansert, også i den digitale sfæren. Forbrukerrådet ser en utvikling der avtalevilkår, tekniske sperrer og deres rettslige beskyttelse har innebåret en forringelse av forbrukernes rettigheter og muligheter til bruk av kulturelt innhold, sier Waterhouse.

Les brevet fra Forbrukerombudet.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket