29. juni 2006

Høyskoler mest produktive
Drøyt 190 000 studenter oppnådde til sammen 8 millioner studiepoeng i løpet av studieåret 2004/05, det gir et gjennomsnitt på 43 poeng per student. 5 millioner studiepoeng ble oppnådd ved høgskoler, mens 3 millioner ble utdelt ved landets universiteter.

Nesten 42 000 registrerte studenter, eller 18 prosent av høst- og vårsemesterets studentmasse, oppnådde ingen studiepoeng i løpet av studieåret 2004/05.

Høgskolene hadde en høyere gjennomsnittlig studiepoengproduksjon og en mindre andel studenter uten oppnådde studiepoeng enn universitetene i 2004/05. Studenter ved statlige læresteder oppnådde flere studiepoeng enn studenter ved private institusjoner. Gruppen "andre statlige høgskoler" som inkluderer Kunsthøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Bergen og Politihøgskolen produserte hele 50 studiepoeng per student. Bare 6 prosent av gruppens studenter gjorde seg ikke fortjent til studiepoeng i det hele tatt, mens det samme var tilfelle for over en fjerdedel av registrerte studenter ved Universitetet i Oslo i studieåret 2004/05.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket