25. juni 2007

Dagens it - It-folk minst forn�yd med jobben

DIt-folk minst fornøyd med jobben
Bare 12,8 prosent av ansatte innen it- og telekombransjen oppgir at de er svært fornøyd med arbeidsgiveren sin. Med dette er yrkesgruppen den laveste andelen svært fornøyde arbeidstakere i hele undersøkelsen.

Av ansatte innen handel og kontor svarer til gjengjeld drøyt 33 prosent at de er fornøyde. Innen håndverker- og transportsektoren gir 27 prosent uttrykk for at de er glade i arbeidsgiveren.

- Dette er overraskende tall. It og telekom er blitt en statusbransje hvor det er gode utviklingsmuligheter for den enkelte arbeidstaker, med et relativt høyt lønnsnivå. I tillegg hadde vi trodd at den siste tids utvikling med mange jobbmuligheter, bonusmuligheter, medeierskap og ”sign-on fees”, skulle tilsi at it-folk burde være mer fornøyd enn andre arbeidstakere, sier administrerende direktør Kristian Fæste i bemanningsselskapet Xtra personell i en pressemelding.

Fæste mener en forklaring på laber entusiasme overfor sjefen, er at bransjen har mange unge arbeidstakere fra 25-39 år.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket