30. juni 2007

Dagens it - - Telenor blander roller

- Telenor blander roller
Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK) satte opp utstyr i Telenors aksessnett for å tilby kundene sine bedre kvalitet på bredbåndsforbindelsen. Gleden ble kortvarig. Telenor mente utstyret skapte støy for andre bredbåndskunder og med Post- og teletilsynets velsignelse fikk teleselskapet lov til å fjerne det.

- Vi mener at Telenor ikke har dokumentert at BKKs utstyr er årsaken, og er derfor uenig i at utstyret må frakobles uten at vi får bedre alternativer for vårt bredbåndsutstyr, sier informasjonssjef Juliet Balgobin.

- Måten Telenor forvalter nettet sitt er til hinder for oss. BKK og andre får problemer med å levere bredbånd der Telenors kobbernett ikke er godt nok. Vi mener at Telenor blander rollene som nettforvalter og bredbåndsleverandør. Vi synes det ser ut som om de skaffer seg konkurransefordeler, sier Balgobin.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket