26. juni 2007

Klasseforskjell på MySpace og Facebook
Et amerikansk forskningsprosjekt har konkludert med at det er klasseforskjell på brukerne til Facebook og MySpace. Mens Facebook-brukerne som oftest har høyere utdannelse og kommer fra familier med god økonomi, er det omvendte tilfellet med MySpace-brukeren.

Doktorgradsstudenten Danah Boyd fra institutt for informasjonsteknologi på Berkeley-universitetet intervjuet mange brukere av både Facebook og MySpace.

I store trekk fant Boyd at sjansen var stor for at en Facebook-bruker var hvit og kom fra en resurssterk familie med fokus på utdanning og karriere. Likeledes var det et gjennomgående trekk at MySpace-brukerne var fra en etnisk minoritet eller på en eller annen måte var falt utenfor samfunnet.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket