13. juni 2007

Straff for falsk nett-ID : Dagsavisen

Straff for falsk nett-ID
Tyveri av andres identitet og bruk av identitet som ikke tilhører noen bør kunne straffes med fengsel i inntil tre år eller bøter. Svært grove tilfeller bør kunne straffes med fengsel i inntil seks år. Det foreslår Datakrimutvalget i en utredning som nå har vært ute på høring. Utvalget mener at et slikt straffebud vil fremme tilliten til nettbasert samhandling og styrke personvernet.

Men Datatilsynet vender tommelen ned for forslaget:
- Jeg tror ikke hensikten til Datakrimutvalget er å straffe ungdommer som bruker «nickname». Men dette blir for uklart. Vi oppfordrer jo unge til å beskytte seg mot uønsket oppmerksomhet på nettet ved å bruke fiktive identiteter, sier seniorrådgiver Guro Slettemark i tilsynet.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket