19. september 2008

- Friprog-bruken �ker kraftig i skolen - digi.no : Juss & samfunn

- Friprog-bruken øker kraftig i skolen

Fri Programvare i Skolen, eller FRISK som de også forkorter navnet til, er en ideell stiftelse som jobber for å tilrettelegge for og informere om bruk av fri programvare i den norske skolen. De er en medlemsgruppe som er tilknyttet SkoleLinux.

Nå skal de i samarbeid med Friprogsenteret og Kommunenes Sentralforbund (KS) arrangere en internasjonal konferanse om bruk av Skolelinux og fri programvare i skoleverket, og i den forbindelse forteller de at det har vært en kraftig vekst - både internasjonalt og i Norge.

FRISK forteller at det i Brasil er 36 millioner studenter og lærere som bruker PC-er med fri programvare. Dette tallet forventer de at vil øke til 52 millioner iløpet av 2009. De kjører i hovedsak Brasils «Linux Educational 2.0», som kjører på en versjon av Debian Linux med brukergrensesnittet KDE, og som det brasilianske utdanningsdepartementet har spesialtilpasset til pedagogisk bruk.

Nå skal FRISK og Skolelinux arrangere brukerkonferanse for Skolelinux i Oslo 13. oktober, og i den forbindelse har de hentet Petter Senna Tschudin fra Brasil for å fortelle om løsningen de bruker.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket