16. april 2009

Jo Christian Oterhals (oterbloggen): Apokalypse n�? Om katedraler, aviser og universets sentrum

Apokalypse nå? Om katedraler, aviser og universets sentrum

Jeg tror definitivt det er apokalypse nå, i betydningen av at vi nå kan, om vi vil, skaffe oss en unik innsikt om fremtiden for avisene: Vi har innsikt nå som gjør at vi kan se det uungåelige komme. Den analoge avisen er snart historie. Men den innsikten må vi bruke til å møte endringene med proaktivitet og med den holdning at dette faktisk betyr at et nytt mulighetsrom åpner seg.

Louis Gray er inne på noe av dette, når han i påsken hevdet at det som dreper avisene nå ikke er Google, men at avisene ikke utvikler seg. Samtidig hevder Stephen E. Arnold at tradisjonelle medieselskaper ikke er i stand til å utvikle seg. Jeg tror kjernen i problemet ligger i paradokset mellom Grays og Arnolds syn på saken. Jeg har ikke et umiddelbart svar på hvordan man kommer seg ut av dette paradokset, men jeg tror det vil måtte skje gjennom at man omfavner apokalypsen og ser på den som en mulighet og ikke som en katastrofe.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket