28. april 2009

Teknologir�det - 1 av 4 foreldre spionerer p�barnas nettbruk

1 av 4 foreldre spionerer på barnas nettbruk

I dag lanserer Teknologirådet, Datatilsynet og Utdanningsdirektoratet en ny undervisningspakke for barneskolen. "Du bestemmer" inviterer barn, foreldre og lærere til å diskutere og reflektere om bruk av digitale medier. Et skreddersydd opplegg for barnetrinnet har lenge vært etterspurt. Nå er det endelig på plass.
Av foreldrene som deltok i undersøkelsen, svarer 83 prosent at de sjekker barnas internett- og mobilaktiviteter. Hver fjerde forelder informerer ikke barna sine på forhånd. Dette sjekker foreldrene:
  • Internettloggen - 69 %
  • Barnas mobilmeldinger - 44 %
  • Aktiviteter i nettsamfunn - 38 %
  • Barnas MSN-samtalelogg - 28 %
I den samme undersøkelsen har Synovate spurt barn i alderen 9-13 år om hva de synes om at deres digitale aktiviteter blir kontrollert av foreldrene. Et flertall av barna er negative til kontrollen, og barna er særlig negative til at foreldrene leser mobilmeldingene deres:
  • 50 % misliker at foreldrene leser mobilmeldinger.
  • 38 % misliker at MSN-samtaleloggen blir gjennomgått.
  • 32 % misliker at foreldrene leser barnas e-post.
  • 20 % misliker foreldrenes kontroll av internettloggen.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket