22. oktober 2009

Agorakalender.origo.no : Amat�rene kommer! Hva gj�r mediene?

Amatørene kommer! Hva gjør mediene?

Hva skjer med de tradisjonelle medienes definisjonsmakt og forretningsmodeller når mediebrukerne også blir produsenter? Konsekvensene av sosiale medier er tema for dette seminaret ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO.

Tirsdag 3.11: Hvem setter dagsorden?
Medienes makt blir ofte forbundet med deres posisjon til å sette dagsorden og rolle som portvakter. Utviklingen av sosiale nettsamfunn og brukerstyrte tjenester utfordrer journalistenes definisjonsmakt og styrker ”amatørens” mulighet til å bli hørt. Dagens seminar vil belyse hva som kjennetegner bruken av sosiale medier og spør: presenterer utviklingen mot deltakelse fra ikke-profesjonelle en endring i hvem som er premissleverandør for den offentlige samtale?

Onsdag 4.11: Jakten på nye forretningsmodeller
Hva skjer med de tradisjonelle medienes forretningsmodeller når mediebrukerne også blir produsenter? Denne dagen vil sentrale aktører i bransjen dele sin innsikt om hvor skoen trykker mest akkurat nå, og hva som gjøres for å utvikle nye forretningsmodeller som kan kompensere for et dramatisk bortfall av tradisjonelle annonse- og abonnementsinntekter. Vil det fortsatt være mulig å finansiere kvalitetsinnhold i mediene?

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket