13. oktober 2009

“Fremragende middelmådighet” ved eliteuniversitetene � Vox Publica

"Fremragende middelmådighet" ved eliteuniversitetene

Siden Richard Münch i 2007 ga ut boken Den akademiske eliten har han markert seg som en sterk motstander av opprettelsen av eliteuniversitet. Nylig holdt Münch foredrag i Bergen hvor han tegnet et heller dystert bilde av det tyske universitetssystemet etter elitesatsingen, det såkalte eksellensinitiativet.

Ifølge Münch er tysk universitetsverden nå preget av tung maktkonsentrasjon, hvor forskningsmidlene fordeles gjennom kartell-lignende nettverk, og hvor forskningen i konsekvens blir standardisert og lite innovativ.

- Mens Tyskland og enkelte andre land i Vest-Europa har skjelet til de amerikanske eliteuniversitetene for å styrke sin rolle i den globale konkurransen, har Norge valgt en annen vei. Her har regjeringen og Forskningsrådet heller satset på å styrke enkelte faglige miljøer gjennom sentre for fremragende forskning. Tildelingen av disse sentraene har vist at alle de tradisjonelle breddeuniversitetene har fagmiljøer som er best på sitt område.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket