23. oktober 2009

Morgenbladet.no - Et fag til irritasjon

Et fag til irritasjon

«Pedagogisk Profil» heter studenttidsskriftet. Utgaven jeg leser, det med Facebook-forsiden, er svært bra. En artikkel påpeker noe jeg trodde var unevnelig, nemlig den påfallende teknologihaussingen ved deler av fakultetet, forskutteringen av ethvert digitalt fenomen som et makeløst verktøy - artefakt! - for læring. Om dette skriver Magnus Bliksrud, stipendiat ved Pedagogisk Forskningsinstitutt.

- Straks YouTube kom, hørte vi om innholdsproduksjonen, om ungdom som laget filmer, som remikset og var kreative. Men dette viser seg å gjelde kanskje én av seks hundre. De andre 599 ser på YouTube, så hvilken utdanningsmessig relevans har det egentlig?

Bliksrud forteller om møtet med rektoren som brukte alle innkjøpspengene skolen hadde - 900 000 kroner - til innkjøp av 30 interaktive tavler, smartboards. «Jeg fikk se mange støvete tavler med touchscreen», skriver Bliksrud. «Microsoft må digge en sånn rektor.» Stipendiaten omtaler seg selv faglig som dobbeltagent.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket