2. november 2010

IKT passerer fly i utslipp

I den svenske undersøkelsen er altså luftfarten nå passert, riktignok mest takket være at mediebransjen nå er innlemmet i undersøkelsen.

Ifølge studien sto IT- och telekomsektoren i 2007 for 1,3 prosent av verdens totale klimautslipp, eller 620 megatonn CO2-ekvivalenter. Medie- og underholdningsbransjen sto for 1,7 prosent, eller 820 megatonn CO2-ekvivalenter.

Med «hele kommunikasjonsbransjen» har de svenske forskerne inkludert data, mobiltelefoni, fasttelefoni, TV, trykte medier samt andre medieprodukter (musikkspillere, digitalkameraer, spillkonsoller osv.), i tillegg til selve IT-infrastrukturen (nettverk og datasentre).

Kilde: Teknisk Ukeblad
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket