6. november 2010

Sikkerhets- og beredskapsveileder mot terrorhandlinger

”En veiledning: Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger” er utarbeidet i fellesskap mellom Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonalsikkerhetsmyndighet.

Publikasjonen, som er ugradert, retter seg mot både offentlige og private virksomheter. Veilederen gir praktiske råd om hvordan virksomhetene selv kan foreta en risikovurdering og utvikle et hensiktsmessig og effektivt forebyggende beredskapssystem mot terrorhandlinger, med utgangspunkt i egne behov.

En veiledning: Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger [PDF]
Tekst 2 null beskriver og forklarer hvordan nettmedienes uttrykksformer blir til, hvordan de utbres og hvordan de brukes.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket