1. november 2010

Metadata - en nøkkel til samhandling

Fenomenet Social Newspapers har sett dagens lys. Tjenester som flipboard og paper.li bruker lenker som distribueres i sosiale nettverk og aggregerer "aviser" on the fly. Rupert Murdoch valgte betalingsmuren for en del av sine publikasjoner. Men har han dermed også gjort innholdet utilgjengelig for lenkeflyten og den åpne diskusjonen som preger det frie nettet i økende grad. (Facebook distribuerer i dag 30 miliarder lenker, bilder etc per måned). Den anonyme advokaten som blogget for the Times meldte nylig overgang til The Guardian. Han valgte åpenhet framfor lukkethet. "inside the paywall no-one can even hear you scream", konstaterte han.

Det finnes stadig tydeligere stemmer som mener at metadata er et alternativ til betalingsmuren. Det finnes modeller som ivaretar den frie distribusjonen som preger nettet og sikrer at man bidrar til å utvide informasjonsveven og samtidg behovet for å få betalt for godt innhold. Google har tidligere snakket om at avisen forretningsmodell var preget av "bundling", eller sammenveving, av redaksjonelt innhold, kjøpte flater og distribusjon. Nettets frie anarki bryter forretningsmodellen ned til sine enkelte bestanddeler. Søkemotorer og sosiale nettverk oppløser det integrerte produktet til enkeltartikler. En kjempeutfordring. Men finnes det et mulighetsrom her?

Kilde: MediArena
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket