17. november 2010

Rådata skal kunne brukes av flere

Flere offentlige rådata skal nå bli tilgjengelige for de som måtte ønske å bygge videre på dem. I dag finnes det både nett-tjenester og mobile applikasjoner som viser alt fra værmeldinger og flytider til bussruter og hvor nærmeste idrettsanlegg er. Disse tjenestene er ofte utviklet av private virksomheter selv om de er basert på informasjon som forvaltes av det offentlige. Fra 1. januar 2011 skal alle egnede rådata gjøres tilgjengelig i maskinlesbare formater.

- Dette gjelder informasjon som har samfunnsmessig verdi, som kan viderebrukes, som ikke er taushetsbelagt og der kostnadene ved tilgjengeliggjøring antas å være beskjedne, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.
Kravet skal inngå i alle tildelingsbrev som departementene skal sende til sine direktorater og etater for 2011 for å beskrive hva de skal gjøre kommende år.

Viderebruk
EU har beregnet markedsverdien av offentlige data i EU og Norge til 200 milliarder kroner. Ved å gjøre offentlig informasjon i maskinlesbare formater tilgjengelig, åpnes det opp for nye, innovative tjenester basert på disse dataene.

- Det viktigste nå er å få ut data slik at vi kan lære mer om hvordan data bør gjøres tilgjengelig og hva offentlige data kan brukes til, fortsetter Aasrud. - Vi har valgt å begynne med de dataene det er lettest å frigi. Det er et solid første skritt som skal bidra til å øke forståelsen for og bevisstheten om viderebruk, og hvilken verdi rådata kan ha for samfunnet, sier statsråden.

Fellesføringen sier også at etatene ved nyetablering eller oppgradering av datasystemer skal vurdere om rådata bør gjøres tilgjengelig i maskinlesbare formater.

Rundskriv P 5/2010 Fellesføringer i tildelingsbrevene for 2011

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket